Redakcja strony: Ruda Milicka z Doliny Baryczy


Piszemy o naszym sołectwie, organizowanych i odbywających się wydarzeniach, mieszkańcach, otaczającej nas przyrodzie i wielu innych sprawach bezpośrednio lub pośrednio dotyczących naszej wsi.

Krystyna Patalas: sołtys i prezes Stowarzyszenia Ptasia Kraina, zamieszczanie bieżących informacji, komunikaty, zdjęcia: rumi2008@wp.pl

Renata Gryglaszewska – Eckhardt: koordynacja tekstów, artykuły, informacje o aktualnych działaniach, zdjęcia, prezentacje: renata.gryglaszewska@wp.pl

Łukasz Parysek: informatyk, administrator witryny, problemy techniczne, prezentacje: tribe94@onet.eu

Stowarzyszenie Ptasia Kraina z siedzibą w Rudzie Milickiej - sąd wpisał nas do KRS z numerem 0000414842.

Stowarzyszenie działa od 4 kwietnia 2012 r.

Zapraszamy do redakcji wszystkich tych mieszkańców, którzy chcieliby coś o naszej wsi napisać.


Od zebrania do festynu w Rudzie Milickiej

Strategia rozwoju Rudy Milickiej

Pieniądze w pyle Rudy Milickiej.