Ruda Milicka wybrała sołtysa


27 marca, zgodnie z zapowiedzią, mieszkańcy sołectwa Ruda Milicka wybrali sołtysa.


W skład naszego niedużego sołectwa wchodzą: wieś Ruda Milicka i dwa przysiółki: Dębów oraz Stawno. Ruda Milicka staje się coraz bardziej popularna turystycznie co wyraźnie widać wraz z rozpoczęciem sezonu.

Na początku marca w ciepłą sobotę na sporym parkingu przed naszą miejscowością prawie wszystkie miejsca były zajęte a w Stawnie mieszkańcy nie mogli wjechać na swoje posesje ponieważ wszędzie stały samochody.

O wyjątkowe walory naszej wsi, naszego placu sportowo – rekreacyjnego dbają: pani sołtys Krystyna Patalas sprawująca tą funkcję już od dwóch kadencji, kolejne Rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa i Stowarzyszenie Ptasia Kraina.

Ruda Milicka może się poszczycić wyjątkowo atrakcyjną lokalizacją, co oczywiście dla mieszkańców jest atutem ale też czy chcemy, czy nie musimy również tolerować niczym nie uzasadniony roszczeniowy sposób zachowania turystów. Ponieważ nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej, która by przysparzała nam profitów (chociażby dlatego, że nie mamy świetlicy, w której moglibyśmy uruchomić np. galerię czy nieduży punktu gastronomiczny, które mogłyby przynosić dochód na potrzeby wsi) to oczekiwalibyśmy by turyści zachowywali się „przyzwoicie” tzn. nie śmiecili, nie niszczyli, nie robili niczym nieuzasadnionych awantur i przestrzegali reguł, o których jasno informujemy w regulaminie umieszczonym na tablicy przy wiatach turystycznych. Sami utrzymujemy porządek, teren jest zawsze zadbany, posprzątany, trawa wykoszona, ławki i stoliki wyczyszczone – tak więc wszystkim – i nam i turystom mogłoby być przyjemnie. Nie wnioskowaliśmy nigdy o dodatkowe środki z gminy na utrzymanie placu sportowo – rekreacyjnego w ogólnej sprawności, a wczoraj na zebraniu wyborczym od przedstawiciela Gminy usłyszeliśmy, że teren jest gminny i musi być bez ograniczeń udostępniany wszystkim turystom. Tak wiec nieśmiało pytamy kiedy Gmina zasili nas w dodatkowe środki na utrzymanie tego terenu w atrakcyjnej kondycji. Jeśli nie to będziemy zmuszeni ograniczyć niczym nie ograniczone prawa turystów.

Dlatego w naszych warunkach funkcja sołtysa wymaga od osoby ją sprawującej wyjątkowo dużego zaangażowania i współpracy ze wszystkimi mieszkańcami. Dzięki temu mamy jeden z piękniejszych placów sportowo – rekreacyjnych, oryginalnie oznaczone nasze domy, wyjątkowe, niepowtarzalne witacze, interesujące imprezy dla dzieci, jesienne festyny dla mieszkańców, bibliotekę w tramwaju … ale to wszystko nie wystarcza by gmina przepuściła nasz wniosek, który półtora roku temu złożyliśmy do programu Odnowa wsi dolnośląskiej w ramach którego moglibyśmy pozyskać dodatkowe środki.

Mieszkańcy natomiast docenili te wszystkie walory i we wczorajszych wyborach jednogłośnie wybrali na trzecią kadencję panią Sołtys Krystynę Patalas. W wyborach do Rady Sołeckiej zostały wybrane (też jednogłośnie) trzy osoby: pani Agnieszka Lewucha i panowie Rafał LaskowskiAndrzej Lewucha. Wszystkim gratulujemy wyboru i mamy nadzieję, że mimo przeszkód niezależnych od nas nasza wieś będzie jeszcze piękniejsza.

                           Renata Gryglaszewska

28 marca 2019


Od zebrania do festynu w Rudzie Milickiej

Strategia rozwoju Rudy Milickiej

Pieniądze w pyle Rudy Milickiej.

Zimno, ale jednak wiosna

Najlepsze życzenia Świąteczno – Wiosenne

Ruda Milicka wybrała sołtysa

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Rudy Milickiej

Życzliwości i wzajemnej sympatii

Mikołaj w Rudzie Milickiej

Wyborczy make-up

Otwieramy bibliotekę w Rudzie Milickiej

Szczyt absurdu

Instytucja najwyższego zaufania

Wielkie mycie

Tramwaj na peronie

Konopnicka się myliła

Wielka Sobota w Rudzie Milickiej

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Wizja dla biblioteki w tramwaju

Osobowość roku 2017

Kiedy rozum śpi

Cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia

Przez las echo niosło dźwięk dzwonków

Strzały nad stawami kompleksu Stawno

Ksawery w Rudzie Milickiej

Sołtys Rudy Milickiej dziękuje

Zebranie w Rudzie Milickiej

Co nowego na placu „Pod siwą pliszką”

VI Rajd Druha Bolka w Rudzie Milickiej

Wielka Sobota 2017

Zebranie mieszkańców w Rudzie Milickiej

Od domu do domu

Powitaliśmy 2017 rok

Życzenia świąteczne i noworoczne

3 grudnia w Rudzie Milickiej

Znowu przybyło nam drzew w Rudzie

„Mój region mój dom”

Winien i Ma

Nareszcie mamy swoją wiato-świetlicę!

„Odlotowy” festyn

Wrześniowe zebranie w Rudzie Milickiej

Nasza wiata z kominkiem zakończona

Zebranie wiejskie

Drugi etap budowy wiaty

Mieszkańcom Rudy Milickiej składamy najlepsze życzenia

Refleksje przed i po Wigilii

Projekty realizowane w Rudzie Milickiej w 2015r.

Światełka pod wiatami wieczorem w niedzielę zabłysły w Rudzie Milickiej

Drugie życie dzieła Pana Leona – nasz upór pozwolił odtworzyć dwa domki.

Powstanie Stowarzyszenia Ptasia Kraina w Rudzie Milickiej rok 2012

Nowa strona Rudy Milickiej - http://www.rudamilickabarycz.pl/