Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Rudy Milickiej


Z działalności za okres kadencji 2015-2018


Wszystkie działania na rzecz mieszkańców naszego Sołectwa były prowadzone wspólnie z naszym Stowarzyszeniem „Ptasia Kraina” przy zaangażowaniu środków z Funduszu Sołeckiego (F.S.), środków pozyskiwanych przez Stowarzyszenie i wsparciu finansowym darczyńców.

ROK 2015.

W pierwszym roku kadencji rozpoczęliśmy budowę naszej sołeckiej wiaty, która obecnie pełni rolę świetlicy. Przygotowaliśmy projekt budowlany i w pierwszym etapie budowy wykonaliśmy tzw. stan zerowy wiaty oraz jej drewnianą konstrukcję wraz z pokryciem dachu. Pozyskaliśmy na dofinansowanie tego projektu środki finansowe w konkursie z tzw. Inicjatywy Lokalnej w kwocie 15.000 zł., przy wkładzie z F.S. 7.140 zł oraz Środków stowarzyszenia 14.973 zł i grupy inicjatywnej 2.000 zł.

Na kontynuację budowy wiaty, jesienią złożyliśmy kolejny projekt do tego gminnego konkursu.

Również z F.S. jesienią zakupiliśmy jeszcze szafkę elektryczną z kablem ziemnym, aby na wiosnę następnego roku doprowadzić prąd do wiaty oraz elementy wyposażenia części gospodarczej wiaty.

Wspólnie z Duchowem świętowaliśmy Dzień Kobiet. Dzieciom zorganizowaliśmy dwa pikniki pod wiatami: jeden z  okazji Dnia Dziecka-, a drugi na zakończenie wakacji. Dzieci pojechały również 24.06.2015 r. na wycieczkę do Afrykarium, a w czasie wakacji w ciągu dwóch tygodni korzystały ze zorganizowanych zajęć taneczno-wokalnych. Jak co roku 6-go grudnia przyjechał do nich Św. Mikołaj z prezentami ufundowanymi przez darczyńców.

Nasi mieszkańcy z grupy wiekowej 50+ skorzystali z zajęć promujących aktywność ruchową przy wykorzystaniu urządzeń naszej plenerowej siłowni oraz kijków do marszów terenowych.

Przy placu zabaw przygotowaliśmy trzy szafki biblioteki plenerowej z książkami i czasopismami do korzystania przez wszystkich chętnych.

Przygotowaliśmy stragan promujący nasze sołectwo na dożynkach wojewódzkich.

Jesienią zorganizowaliśmy, coroczny „Odlotowy Festyn” dla mieszkańców sołectwa i ich przyjaciół. Przeznaczamy na jego organizację kwotę wynikającą z 15% zwiększenia F.S. oraz środki Stowarzyszenia.

Środki finansowe z 10% zwiększenia tego funduszu corocznie przeznaczamy na zakupy niezbędnych środków do utrzymania terenów zielonych naszego sołeckiego placu rekreacyjno-sportowego oraz na konserwację jego obiektów. Wszystkie prace wykonujemy jednak sami.

Na wszystkie działania wydaliśmy środki funduszu sołeckiego 2015 r, w kwocie 12.239 zł, oraz środki Stowarzyszenia „Ptasia Kraina „pozyskane od darczyńców na budowę sołeckiej wiaty oraz z projektów działań na rzecz sołectwa w konkursach gminnych w kwocie 19.477zł.

ROK 2016.

Na wiosnę otrzymaliśmy pieniądze na kontynuację budowy sołeckiej wiaty wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia z kolejnego projektu - w konkursie z Inicjatywy Lokalnej.

Przy wkładzie finansowym z całego funduszu sołeckiego – 10.452 zł i środków Stowarzyszenia 12.000 zł pozyskaliśmy kwotę 11.000zł.

Do końca roku skończyliśmy drugi etap budowy wiaty (z zapleczem socjalnym, grillem i turystyczną toaletą) wiata została komisyjnie oddana do użytku. Przyozdobiliśmy ją płaskorzeźbą  siwej pliszki.

Prace hydrauliczne i elektryczne wykonali nieodpłatnie nasi mieszkańcy-hydraulik i elektryk. Podobnie jak uzupełniające drobne prace budowlane i ślusarskie. Wokół niej położyliśmy ażurowe płyty wypełnione żwirem, utwardziliśmy ścieżki komunikacyjne.

Sami też utworzyliśmy rabaty z roślinami ozdobnymi.

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia, zorganizowaliśmy dzieciom piknik na zakończenie wakacji, a wcześniej zaprosiliśmy animatorki z Ośrodka Kultury do prowadzenia zajęć plastycznych oraz  gier i zabaw dla dzieci na naszym placu rekreacyjnym.

Przy wsparciu darczyńców zorganizowaliśmy też wizytę Św. Mikołaja i jesienny „Festyn Odlotowy”.

Systematycznie wykonywaliśmy wszystkie prace pielęgnacyjno - utrzymaniowe na naszym placu rekreacyjno-sportowym.

W 2016 roku, wszystkie nasze działania, Stowarzyszenie Ptasia Kraina wsparło kwotą 12.727.89 zł., a darczyńcy jak poprzednio zafundowali prezenty mikołajowe.

Na jesiennym sołeckim zebraniu ustaliliśmy, że w najbliższej przyszłości zabudujemy

ściany wiaty poliwęglanowymi oknami, tak aby można było z niej korzystać w chłodniejszych okresach roku. Wtedy wiata „Pod siwa pliszką” może być namiastką sołeckiej świetlicy.

ROK 2017

Zaplanowaliśmy budowę ogrodzenia części placu rekreacyjnego, z metalowej, powlekanej siatki i paneli ogrodzeniowych. Pochłonęło ono cały fundusz sołecki i tylko kwota z 15% zwiększenia tego funduszu pozostała nam na zorganizowanie jesiennego „Odlotowego Festynu” na placu obok nowej wiaty.

Przy pomocy darczyńców, jednak , zorganizowaliśmy dzieciom piknik na zakończenie wakacji i przyjazd Św. Mikołaja 6-go grudnia, a Stowarzyszenie pokryło koszty zakupu i montażu poliwęglanowych okien w ścianach wiaty „Pod siwą pliszką”.

Stowarzyszenie wsparło nas kwotą 1.443,01 zł. Nie tak dużą jak poprzednio, ponieważ Stowarzyszenie realizowało własny, kosztowny projekt, na który zbierało celowe środki i pozyskiwało darczyńców. W jesieni na naszym placu stanął prawdziwy, wrocławski tramwaj z którego w 2018r. mieszkańcy zrobili bibliotekę obywatelską.

ROK 2018

W tym roku postanowiliśmy zlecić wykonanie, utwardzonego placu w pobliżu nowej wiaty. Będzie to stałe miejsce organizacji sołeckiego festynu. Skomunikowaliśmy go z wiatą i tramwajem. Uzupełnialiśmy też ogrodzenie działki sołeckiej.

Na te niezbędne prace wydaliśmy całą kwotę bazową F.S.

Darczyńcy i tym razem nie zawiedli – mogliśmy zorganizować dzieciom piknik na zakończenie wakacji i wizytę Św. Mikołaja z prezentami.

Jak zawsze zorganizowaliśmy „Odlotowy Festyn”, na który zaprosiliśmy z występem sułowską grupę Polifonia. Część kosztów organizacyjnych pokrył darczyńca.

Wydaliśmy łącznie 17.455,37 zł. Mieszkańcy-wolontariusze zamontowali dwie tablice informacyjne na terenie placu rekreacyjno-sportowego za wykonanie, których zapłacił darczyńca.

Przez cały sezon – od wiosny do jesieni, mieszkańcy sołectwa-wolontariusze razem z członkami Stowarzyszenia pracowali przy projekcie zamiany tramwaju w bibliotekę obywatelską. Tramwaj stoi na oznakowanym przystanku Ruda Milicka, a nazwaliśmy go „Tramwajem do kultury”. Wszystkie prace nie wymagające fachowego przygotowania mieszkańcy wykonywali samodzielnie. Sortowali i znakowali, zgromadzone na ten cel książki, czyścili tramwaj we wnętrzu i na zewnątrz, uszczelniali okna. Prace fachowe polegające na odcięciu i usunięciu z wnętrza tramwaju wszystkich krzeseł, a następnie zamontowaniu ich ponownie zgodnie z przygotowanym projektem wykonał  ślusarz-wolontariusz mieszkaniec sołectwa, a prace elektryczne mieszkaniec-elektryk. Biblioteka -czytelnia, została otwarta dla mieszkańców przed sołeckim festynem.

W tym roku będziemy ją udostępniać mieszkańcom sołectwa dwa razy w tygodniu na wolontariackich dyżurach.

Będzie też miejscem realizacji projektów związanych z kulturą.

Współpraca Sołectwa ze Stowarzyszeniem „Ptasia Kraina”, którego podstawowym celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców terenów wiejskich, okazała się bardzo korzystna dla mieszkańców naszego sołectwa, dlatego należy ją kontynuować.

Ruda  Milicka, 22.03.2019r.              Sołtys sołectwa Ruda  Milicka

                                                           Krystyna  Patalas

25 marca 2019


Parking gminnego wstydu

Mosty, przepusty i kładki w Rudzie Milickiej.

Dostaliśmy prezent dla naszej biblioteki „Pod Dziwnym ptakiem”

Dlaczego trudno polubić turystów?

Piękno i spokój Rudy Milickiej

Święto przynoszące wspólną radość

Życzenia świąteczno - noworoczne

6 grudnia 2020 r. - Przyjedzie czy nie??

Wybieramy sołtysa roku 2020

Popularny challenge dotarł do Rudy Milickiej

Bezwład administracyjny

Jesteśmy gościnni ale też już zmęczeni.

Spokojnych Świąt Wielkanocnych

Zebranie mieszkańców sołectwa Ruda Milicka

Spokojnych Świąt

Mikołaj jak zwykle w Rudzie Milickiej

Od zebrania do festynu w Rudzie Milickiej

Strategia rozwoju Rudy Milickiej

Pieniądze w pyle Rudy Milickiej.

Zimno, ale jednak wiosna

Najlepsze życzenia Świąteczno – Wiosenne

Ruda Milicka wybrała sołtysa

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Rudy Milickiej

Życzliwości i wzajemnej sympatii

Mikołaj w Rudzie Milickiej

Wyborczy make-up

Otwieramy bibliotekę w Rudzie Milickiej

Szczyt absurdu

Instytucja najwyższego zaufania

Wielkie mycie

Tramwaj na peronie

Konopnicka się myliła

Wielka Sobota w Rudzie Milickiej

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Wizja dla biblioteki w tramwaju

Osobowość roku 2017

Kiedy rozum śpi

Cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia

Przez las echo niosło dźwięk dzwonków

Strzały nad stawami kompleksu Stawno

Ksawery w Rudzie Milickiej

Sołtys Rudy Milickiej dziękuje

Zebranie w Rudzie Milickiej

Co nowego na placu „Pod siwą pliszką”

VI Rajd Druha Bolka w Rudzie Milickiej

Wielka Sobota 2017

Zebranie mieszkańców w Rudzie Milickiej

Od domu do domu

Powitaliśmy 2017 rok

Życzenia świąteczne i noworoczne

3 grudnia w Rudzie Milickiej

Znowu przybyło nam drzew w Rudzie

„Mój region mój dom”

Winien i Ma

Nareszcie mamy swoją wiato-świetlicę!

„Odlotowy” festyn

Wrześniowe zebranie w Rudzie Milickiej

Nasza wiata z kominkiem zakończona

Zebranie wiejskie

Drugi etap budowy wiaty

Mieszkańcom Rudy Milickiej składamy najlepsze życzenia

Refleksje przed i po Wigilii

Projekty realizowane w Rudzie Milickiej w 2015r.

Światełka pod wiatami wieczorem w niedzielę zabłysły w Rudzie Milickiej

Drugie życie dzieła Pana Leona – nasz upór pozwolił odtworzyć dwa domki.

Powstanie Stowarzyszenia Ptasia Kraina w Rudzie Milickiej rok 2012

Nowa strona Rudy Milickiej - http://www.rudamilickabarycz.pl/