Powstanie Stowarzyszenia Ptasia Kraina w Rudzie Milickiej rok 2012


Początki aktywności mieszkańców Rudy Milickiej.


Odrobina niedługiej historii aktywności w Rudzie Milickiej.

Podstawą naszej działalności społecznej w Rudzie Milickiej był plan Odnowy Miejscowości Ruda Milicka na lata 2008 – 2015. Faktyczną działalność rozpoczęliśmy - zmieniając charakter naszej wsi dopiero w 2011 r. 12 kwietnia 2011 r. na sołtysa Rudy Milickiej została wybrana pani Krystyna Patalas. Zaczęliśmy współpracować z Fundacją Doliny Baryczy, Fundacją Eco Rozwoju i Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” co znacznie zwiększyło nasze możliwości. Podjęliśmy współpracę z pracownikami Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy udziale których organizowane były spotkania o charakterze edukacyjnym. Na bazie tych spotkań i pozyskanych środków z trwającego 12 miesięcy programu edukacyjnego „Ruda Milicka – ptasi raj” opracowano koncepcję wsi tematycznej - rozpoczęto integrację mieszkańców wokół wspólnego tematu. Uczestniczyliśmy w corocznych konkursach „Działaj Lokalnie”. Uczyliśmy się pozyskiwać środki dla rozwoju wsi. Zdobywane nagrody zwiększały nasz budżet i były w całości przeznaczane na rozwój wsi.

Stowarzyszenie Ptasia Kraina

W celu łatwiejszego pozyskiwania środków w kwietniu 2012 r. powstało Stowarzyszenie Ruda Milicka Ptasia Kraina. Przez stowarzyszenie można pozyskać środki w ramach realizowanych programów bez pośrednictwa innych podmiotów a zatem oszczędniej ponieważ w Rudzie Milickiej nikt nie bierze wynagrodzenia w trakcie realizacji programu tak więc 100% przyznanej sumy jest zużywane na potrzeby wsi. Ponadto zgodnie z § 19 Statutu Stowarzyszenia Ptasia Kraina – może ono przyjmować darowizny. Od tej pory duża część środków na dalszy rozwój wsi pozyskiwana jest w ramach działalności Stowarzyszenia (znaczna część dochodu pochodzi ze sponsoringu). Prezesem Stowarzyszenia jest p. Krystyna Patalas, która w lutym 2014r. została ponownie wybrana również na sołtysa Rudy Milickiej.

Zgodnie z art. 5 Statutu Stowarzyszenia jego cele to:

  1. Realizacja zadań we wszelkich dziedzinach związanych z rozwojem obszarów wiejskich i podnoszeniem standardów jakości życia na tych terenach, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania i realizowania decyzji na obszarze prawa publicznego w tym ochrony środowiska przez administrację publiczną, przedsiębiorczości oraz innych instytucji publicznego użytku.
  2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
  • rozwój turystyki, zwłaszcza bazującej na idei wsi tematycznej;
  • promocję rękodzieła regionalnego z obszaru Doliny Baryczy;
  • edukację ekologiczną wśród ludności rdzennej i turystów, szczególnie przez promocję i realizację idei bioróżnorodności;
  • integrację ludności wsi, rozwój kultury i postaw obywatelskich;
  • inicjatywy krzewienia sportu, turystyki, rekreacji;

3 grudnia 2015


Od zebrania do festynu w Rudzie Milickiej

Strategia rozwoju Rudy Milickiej

Pieniądze w pyle Rudy Milickiej.

Zimno, ale jednak wiosna

Najlepsze życzenia Świąteczno – Wiosenne

Ruda Milicka wybrała sołtysa

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Rudy Milickiej

Życzliwości i wzajemnej sympatii

Mikołaj w Rudzie Milickiej

Wyborczy make-up

Otwieramy bibliotekę w Rudzie Milickiej

Szczyt absurdu

Instytucja najwyższego zaufania

Wielkie mycie

Tramwaj na peronie

Konopnicka się myliła

Wielka Sobota w Rudzie Milickiej

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Wizja dla biblioteki w tramwaju

Osobowość roku 2017

Kiedy rozum śpi

Cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia

Przez las echo niosło dźwięk dzwonków

Strzały nad stawami kompleksu Stawno

Ksawery w Rudzie Milickiej

Sołtys Rudy Milickiej dziękuje

Zebranie w Rudzie Milickiej

Co nowego na placu „Pod siwą pliszką”

VI Rajd Druha Bolka w Rudzie Milickiej

Wielka Sobota 2017

Zebranie mieszkańców w Rudzie Milickiej

Od domu do domu

Powitaliśmy 2017 rok

Życzenia świąteczne i noworoczne

3 grudnia w Rudzie Milickiej

Znowu przybyło nam drzew w Rudzie

„Mój region mój dom”

Winien i Ma

Nareszcie mamy swoją wiato-świetlicę!

„Odlotowy” festyn

Wrześniowe zebranie w Rudzie Milickiej

Nasza wiata z kominkiem zakończona

Zebranie wiejskie

Drugi etap budowy wiaty

Mieszkańcom Rudy Milickiej składamy najlepsze życzenia

Refleksje przed i po Wigilii

Projekty realizowane w Rudzie Milickiej w 2015r.

Światełka pod wiatami wieczorem w niedzielę zabłysły w Rudzie Milickiej

Drugie życie dzieła Pana Leona – nasz upór pozwolił odtworzyć dwa domki.

Powstanie Stowarzyszenia Ptasia Kraina w Rudzie Milickiej rok 2012

Nowa strona Rudy Milickiej - http://www.rudamilickabarycz.pl/