Wielka Sobota w Rudzie Milickiej


zaczyna się od święcenia pokarmów


            Od lat mieszkańcy spotykają się w sobotę rano pod krzyżem ustawiają na nakrytym stole koszyczki i oczekują na księdza, który poświęci pokarmy.

            Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim. ,,Noc Wielka’’ to noc wyjątkowa i niezwykła, to Zmartwychwstanie. Jezus pokonuje śmierć i powstaje z martwych.

            Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Jest ona liturgicznym wspomnieniem wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu w kościele odbywa się święcenie palm oraz uroczysta procesja ku czci Chrystusa Mesjasza. Święconym palmom przypisywano właściwości lecznicze, dlatego chłostano się nimi dla zdrowia. Wielki Tydzień upływa pod znakiem przygotowań i oczekiwania Wielkiej Niedzieli.

            Wielka Środa. Po odprawieniu w kościele ciemnej jutrzni milkły kościelne dzwony. Po wsi chodzili chłopcy z kołatkami i trzy razy ją obchodząc przypominali wszystkim o poście. Dzisiaj w liturgii kościoła następuje bezpośrednie przygotowanie do Triduum Paschalnego

            Wielki Czwartek to dzień Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia Najświętszej Ofiary i Sakramentu Kapłaństwa – to dzień jedności i miłości. Na liturgię tego dnia składa się między innymi uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej z umywaniem nóg oraz poświęcenie olejów. Następnie kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do kaplicy, dawniej zwanej ,,ciemnicą”. Wielki czwartek to także dzień pojmania Pana Jezusa.

            Wielki Piątek to dzień Męki i Śmierci Chrystusa. W tym dniu kościół nie sprawuje najświętszej ofiary. Następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Bożego oraz opis Męki Pańskiej. Przy grobie straż sprawuje wartę. Piękną polską tradycją jest odwiedzanie Grobu Chrystusa.

            Wielka sobota. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Jest to również okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty.

            Wielką Sobotę kończyła Rezurekcja. Dawniej rezurekcyjne dzwony zwoływały na nabożeństwo zmartwychwstania w Wielką sobotę o 2 w nocy. Wokół rozlegał się dźwięk dzwonów, armat, strzelb i moździerzy. Nadchodziła Wielka Niedziela.

            Ostatni dzień Triduum Paschalnego pełen jest wielkanocnej radości, u której podstaw odnajdujemy cud zmartwychwstania.

(Fragmenty Misterium Wielkanocnego, które będzie prezentowane w Duchowie 6 kwietnia 2018).

1 kwietnia 2018


Od zebrania do festynu w Rudzie Milickiej

Strategia rozwoju Rudy Milickiej

Pieniądze w pyle Rudy Milickiej.

Zimno, ale jednak wiosna

Najlepsze życzenia Świąteczno – Wiosenne

Ruda Milicka wybrała sołtysa

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Rudy Milickiej

Życzliwości i wzajemnej sympatii

Mikołaj w Rudzie Milickiej

Wyborczy make-up

Otwieramy bibliotekę w Rudzie Milickiej

Szczyt absurdu

Instytucja najwyższego zaufania

Wielkie mycie

Tramwaj na peronie

Konopnicka się myliła

Wielka Sobota w Rudzie Milickiej

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Wizja dla biblioteki w tramwaju

Osobowość roku 2017

Kiedy rozum śpi

Cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia

Przez las echo niosło dźwięk dzwonków

Strzały nad stawami kompleksu Stawno

Ksawery w Rudzie Milickiej

Sołtys Rudy Milickiej dziękuje

Zebranie w Rudzie Milickiej

Co nowego na placu „Pod siwą pliszką”

VI Rajd Druha Bolka w Rudzie Milickiej

Wielka Sobota 2017

Zebranie mieszkańców w Rudzie Milickiej

Od domu do domu

Powitaliśmy 2017 rok

Życzenia świąteczne i noworoczne

3 grudnia w Rudzie Milickiej

Znowu przybyło nam drzew w Rudzie

„Mój region mój dom”

Winien i Ma

Nareszcie mamy swoją wiato-świetlicę!

„Odlotowy” festyn

Wrześniowe zebranie w Rudzie Milickiej

Nasza wiata z kominkiem zakończona

Zebranie wiejskie

Drugi etap budowy wiaty

Mieszkańcom Rudy Milickiej składamy najlepsze życzenia

Refleksje przed i po Wigilii

Projekty realizowane w Rudzie Milickiej w 2015r.

Światełka pod wiatami wieczorem w niedzielę zabłysły w Rudzie Milickiej

Drugie życie dzieła Pana Leona – nasz upór pozwolił odtworzyć dwa domki.

Powstanie Stowarzyszenia Ptasia Kraina w Rudzie Milickiej rok 2012

Nowa strona Rudy Milickiej - http://www.rudamilickabarycz.pl/