Zebranie w Rudzie Milickiej


Nasze projekty i nasze żale


19 września mieszkańcy Rudy Milickiej spotkali się na zebraniu sołeckim. Na drugą część zebrania zaproszeni byli przedstawiciele Gminy Milicz.

W pierwszej części zebrania zdecydowano o przyjęciu i przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Uczestnicy zebrania zdecydowali większością głosów o tym, iż środki funduszu w 2018 r zostaną przeznaczone na dalszą część ogrodzenia placu sportowo - rekreacyjnego ponieważ zabezpieczać to będzie przed dewastacją urządzeń a również będzie można plac traktować tak jak świetlicę co jest istotne ze względów ekonomicznych ponieważ duża ilość odwiedzających często utrudnia swobodne korzystanie z placu „Pod siwą pliszką” mieszkańcom Rudy Milickiej. Ponadto środki będą wykorzystane na konserwację i utrzymanie terenów zielonych.

Będziemy również występować o środki w ramach konkursu Inicjatywy Lokalnej. Jeśli wzięto by pod uwagę nasze wnioski to chcielibyśmy kupić namiot do wspólnych spotkań ponieważ teraz za każdym razem taki namiot musimy wypożyczać. W ramach programu postawilibyśmy część ogrodzenia i wzbogacili plac przed wiatą „Pod siwą pliszką”.  

W drugiej części zebrania mieszkańcy spotkali się z przedstawicielami Gminy Milicz i Rady.

Od 2012 r po każdym zebraniu występujemy do Gminy Milicz z wnioskiem o uzupełnienie oświetlenia szczególnie w kierunku Stawna (do końca RM) i za każdym razem nasze starania pozostawały bez odzewu. W sierpniu otrzymaliśmy mapkę z projektem przyszłych zmian oświetlenia. Mapka była efektem sporządzenia inwentaryzacji oświetlenia i zawierała projekt nowych punktów oświetleniowych. Ku zdumieniu naszych mieszkańców nasza wieś na tej mapce kończyła się na wysokości rozjazdu na Grabownicę i Stawno. Dalej nie było ani wsi ani co za tym idzie projektu oświetlenia. Tak wiec nasz problem został rozwiązany poprzez uznanie, że poza tym obszarem nie ma naszej wsi w związku z czym nie ma też problemu z oświetleniem. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych odcinków, w zimie dzieci rano muszą być nadzorowane przy przejściu nawet niewielkiego dystansu do przystanku. Jest to kwestia nie tylko oświetlenia ale też i drogi na której autobus nie może zawrócić.

Te wszystkie żale od 2012 r przedstawiliśmy przedstawicielom Gminy Milicz mając nadzieję, że chociażby w świadomości potrzeb powiększy się nasz obszar wiejski co zaowocuje uwzględnieniem nas w poprawionej inwentaryzacji potrzeb. Spotkanie było spokojne choć zaskoczyła nas uwaga, że „przecież dajecie sobie radę”. Intencjonalnie naszej Gminie przypominam fragment wiersza „Pretensja” Kotarbińskiego:

… „Zdolną bądź w innej roli, niż zwykła, wystąpić:

      Umiej nie tylko pomóc, ale i zastąpić.”

Na koniec omówiliśmy sprawy organizacyjne związane z jesiennym festynem „Odloty ptaków”.

                                                                                                    Renata Gryglaszewska

24 wcześnia 2017


Od zebrania do festynu w Rudzie Milickiej

Strategia rozwoju Rudy Milickiej

Pieniądze w pyle Rudy Milickiej.

Zimno, ale jednak wiosna

Najlepsze życzenia Świąteczno – Wiosenne

Ruda Milicka wybrała sołtysa

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Rudy Milickiej

Życzliwości i wzajemnej sympatii

Mikołaj w Rudzie Milickiej

Wyborczy make-up

Otwieramy bibliotekę w Rudzie Milickiej

Szczyt absurdu

Instytucja najwyższego zaufania

Wielkie mycie

Tramwaj na peronie

Konopnicka się myliła

Wielka Sobota w Rudzie Milickiej

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Wizja dla biblioteki w tramwaju

Osobowość roku 2017

Kiedy rozum śpi

Cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia

Przez las echo niosło dźwięk dzwonków

Strzały nad stawami kompleksu Stawno

Ksawery w Rudzie Milickiej

Sołtys Rudy Milickiej dziękuje

Zebranie w Rudzie Milickiej

Co nowego na placu „Pod siwą pliszką”

VI Rajd Druha Bolka w Rudzie Milickiej

Wielka Sobota 2017

Zebranie mieszkańców w Rudzie Milickiej

Od domu do domu

Powitaliśmy 2017 rok

Życzenia świąteczne i noworoczne

3 grudnia w Rudzie Milickiej

Znowu przybyło nam drzew w Rudzie

„Mój region mój dom”

Winien i Ma

Nareszcie mamy swoją wiato-świetlicę!

„Odlotowy” festyn

Wrześniowe zebranie w Rudzie Milickiej

Nasza wiata z kominkiem zakończona

Zebranie wiejskie

Drugi etap budowy wiaty

Mieszkańcom Rudy Milickiej składamy najlepsze życzenia

Refleksje przed i po Wigilii

Projekty realizowane w Rudzie Milickiej w 2015r.

Światełka pod wiatami wieczorem w niedzielę zabłysły w Rudzie Milickiej

Drugie życie dzieła Pana Leona – nasz upór pozwolił odtworzyć dwa domki.

Powstanie Stowarzyszenia Ptasia Kraina w Rudzie Milickiej rok 2012

Nowa strona Rudy Milickiej - http://www.rudamilickabarycz.pl/