Zapraszamy na pierwszy spacer po Rudzie Milickiej.


Wieś, która łączy stare z nowym


Pierwszy wzmianki o Rudzie Milickiej pochodzą z początku XVII w.

Najstarsze budynki usytuowane są wzdłuż drogi ponieważ Ruda Milicka powstawała na założeniu tzw. ulicówki. (zdj. 1,2,3,4). 

Spacer po Rudzie Milickiej proponujemy rozpocząć od starych budynków. Stare budynki nadają szczególnego charakteru każdej miejscowości. Nowe domy – nawet te najpiękniejsze – nie mają jeszcze tego o czym mówimy jako o „duszy” miejscowości czy domu. W Rudzie Milickiej są takie domy z XIX czy pierwszej połowy XX w.

Wieś jest zabudowana przede wszystkim po lewej stronie. Nieliczne budynki po prawej stronie (stojące w głębi) poprzedza Gajówka z muru pruskiego z początku XIX w. (zdj. 5,6,7,8). Planowany jest remont Gajówki a my mamy nadzieję, że właśnie mieszkańcom Rudy Milickiej Gajówka w nowej szacie będzie służyła najlepiej. Marzy nam się tam miejsce spotkań, mała galeria, miejsce na naszą bibliotekę i mały kącik barowy. Stodółka została już odremontowana (zdj. 9,10) z przeznaczeniem na cele edukacyjne i związane z rozwojem turystyki – dysponentem obiektu jest organizacja pozarządowa.

Po lewej stronie witają nas trzy stare domki z czerwonej cegły z okresu międzywojennego (zdj. 11,12). Po tej stronie są również inne domy zachowujące swój pierwotny charakter (np. zdj.13). Kilka budynków zostało przebudowanych na bazie starych domów (np. zdj. 14,15,16,17) a niektóre są w stanie nie niemalże nie rokującym możliwości ratunku (zdj. 18 za mostem, 19 w Dębowie). Po drodze przed mostem zwróćmy uwagę na budynek starego młyna wodnego z 1883 r. obecnie o przeznaczeniu mieszkalnym (zdj. 20,21,22). Również w Stawnie warto zwrócić uwagę na stary spichlerz (zdj. 23,24). Zarówno stare zabudowania jak i nowe, również otaczająca przyroda składają się na niezwykle malowniczy charakter miejscowości. Postaramy się to pokazać w następnych prezentacjach naszego sołectwa.

24 listopada 2015


Pogoda powiedziała: SPRAWDZAM

Na trzydziestu sześciu kołach niskopodwoziówki

Tramwaj do przystanku kultura

Kultura w tramwaju

Co z naszą biblioteką plenerową?

Jeszcze raz o placu rekreacyjno – sportowym w Rudzie Milickiej

Historii placu sportowo – rekreacyjnego ciąg dalszy. Rok 2013

Historia placu sportowo – rekreacyjnego w Rudzie Milickiej Cz. 2.

Historia placu sportowo – rekreacyjnego w Rudzie Milickiej

Ptaki towarzyszą nam cały rok.

Zapraszamy na pierwszy spacer po Rudzie Milickiej.

Ruda Milicka – tematyczna wieś ptasia w Dolinie Baryczy.