Zebranie mieszkańców w Rudzie Milickiej


Przyjęto sprawozdanie za 2016r. Zdecydowano o wydatkach na 2017 r.


Zebranie w Stacji Ornitologicznej w sali udostępnionej gościnnie przez Uniwersytet Wrocławski

Mieszkańcy Rudy Milickiej spotkali się 20 lutego na zebraniu sprawozdawczym oraz w celu zatwierdzenia planów i wydatków na 2017 r. Jak zwykle skorzystaliśmy z gościnności Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w 2016 roku złożyła sołtys Rudy Milickiej pani Krystyna Patalas. Mieszkańcy zaakceptowali zarówno rodzaj jak i wielkość wydatków za 2016 r. Większość środków z funduszu sołeckiego, ale również środki przeznaczone na cele sołeckie ze Stowarzyszenia Ptasia Kraina oraz dokładnie omówione dotacje od sponsorów zostały przeznaczone na budowę świetlico – wiaty, o której piszemy w relacjach na naszej stronie a o finansowaniu w artykule „Winien i ma w bilansie Rudy Milickiej” www.rudamilickabarycz.pl/kategoria.php?artykul=32&kat=2. Obecni na zebraniu mieszkańcy zatwierdzili jednogłośnie sprawozdanie za 2016 r. i podjęli stosowną uchwałę.

W drugiej części zebrania omówiono planowane zadania na 2017 r. i z tym związane wydatki. Po raz pierwszy omawiano te zadania na zebraniu 21 września 2016 r., na którym zdecydowano że kwotę 12 268 zł przeznaczymy na zabezpieczenie ażurowymi, drewnianymi przesłonami i drzwiami wiaty rekreacyjnej w Rudzie Milickiej; na ogrodzenie placu rekreacyjnego w okolicy wiaty rekreacyjnej (łącznie z zielenią) zabezpieczając posadzone nowe rośliny przed dzikimi zwierzętami – przede wszystkim sarnami i dzikami ale również psami wypuszczanymi przez niektórych mieszkańców. Pozostałe środki przeznaczymy na urządzenie imprez dla dzieci i festyn dla dorosłych w 2017 r. Obecni na zebraniu w dniu 20 lutego mieszkańcy podtrzymali propozycje z września i jednogłośnie podjęli w tym celu uchwałę.

W ramach dyskusji zastanawiano się nad rodzajem przesłon wiaty i po raz kolejny podniesiono problem oświetlenia drogi do Stawna i sięgacza do stawu Przelotnego oraz bocznej drogi w Dębowie. Mieszkańcy podkreślają konieczność zamontowania oświetlenia na tych drogach ponieważ dojście do domów w Rudzie Milickiej położonych przy tych drogach jest bardzo utrudnione.

A i tak bez naszej pracy wiele się zmienić nie może, idzie wiosna trzeba będzie zabrać się za porządki.

9 marca 2017


Od zebrania do festynu w Rudzie Milickiej

Strategia rozwoju Rudy Milickiej

Pieniądze w pyle Rudy Milickiej.

Zimno, ale jednak wiosna

Najlepsze życzenia Świąteczno – Wiosenne

Ruda Milicka wybrała sołtysa

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Rudy Milickiej

Życzliwości i wzajemnej sympatii

Mikołaj w Rudzie Milickiej

Wyborczy make-up

Otwieramy bibliotekę w Rudzie Milickiej

Szczyt absurdu

Instytucja najwyższego zaufania

Wielkie mycie

Tramwaj na peronie

Konopnicka się myliła

Wielka Sobota w Rudzie Milickiej

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Wizja dla biblioteki w tramwaju

Osobowość roku 2017

Kiedy rozum śpi

Cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia

Przez las echo niosło dźwięk dzwonków

Strzały nad stawami kompleksu Stawno

Ksawery w Rudzie Milickiej

Sołtys Rudy Milickiej dziękuje

Zebranie w Rudzie Milickiej

Co nowego na placu „Pod siwą pliszką”

VI Rajd Druha Bolka w Rudzie Milickiej

Wielka Sobota 2017

Zebranie mieszkańców w Rudzie Milickiej

Od domu do domu

Powitaliśmy 2017 rok

Życzenia świąteczne i noworoczne

3 grudnia w Rudzie Milickiej

Znowu przybyło nam drzew w Rudzie

„Mój region mój dom”

Winien i Ma

Nareszcie mamy swoją wiato-świetlicę!

„Odlotowy” festyn

Wrześniowe zebranie w Rudzie Milickiej

Nasza wiata z kominkiem zakończona

Zebranie wiejskie

Drugi etap budowy wiaty

Mieszkańcom Rudy Milickiej składamy najlepsze życzenia

Refleksje przed i po Wigilii

Projekty realizowane w Rudzie Milickiej w 2015r.

Światełka pod wiatami wieczorem w niedzielę zabłysły w Rudzie Milickiej

Drugie życie dzieła Pana Leona – nasz upór pozwolił odtworzyć dwa domki.

Powstanie Stowarzyszenia Ptasia Kraina w Rudzie Milickiej rok 2012

Nowa strona Rudy Milickiej - http://www.rudamilickabarycz.pl/