Historia placu sportowo – rekreacyjnego w Rudzie Milickiej


Pełną parą ruszyliśmy w 2011 r.

Część pierwsza


Nie jest łatwo zgromadzić wszystkie informacje na temat powstawania naszego centrum sportowo - rekreacyjnego „Pod szarą pliszka”.

Zaczniemy wspomnienia od końca 2011 i w dwóch pierwszych częściach przypomnimy sobie rok 2012, w którym pełną parą zaczęliśmy przekształcać wszechobecne chaszcze w nasz unikalne centrum sportowo – rekreacyjne składające się z dwóch części „przed i za rowem”. Dziś mamy już, dwie wiaty rekreacyjne „za rowem” wyposażone w meble i w murowanego grilla oraz murowany krąg ogniska, świetnie wyposażone boisko do piłki nożnej z piłko chwytami i bramkami – wszystko za szlabanem żeby zapobiec wjeżdżaniu samochodów. „Przed rowem” ogrodzony plac zabaw dla dzieci, dwa boiska (do piłki plażowej i utwardzone do kosza), placyki rekreacyjne z ławkami, stolikami do gier planszowych, stół do ping-ponga, siłownie zewnętrzne, nowy nabytek w postaci wiato-świetlicy z murowanym grillem, miniatury drewnianych domków (domki pana Leona). Wszystko obsadzone roślinami (łącznie przeszło dwa tysiące) i starannie utrzymane. Sześć lat pracy i imponujący efekt – a jeszcze trzeba mieć świadomość, że wartość tych urządzeń jest również niebagatelna. Składały się na nią środki z funduszu sołeckiego, z pozyskiwanych przez Stowarzyszenie Ptasia Kraina różnych programów, znaczne kwoty od sponsorów, bo jak widać efekty to inni chętnie groszem sypną a my nie marnujemy ani złotówki, również niemałe środki z nagród, które otrzymywaliśmy w konkursach za zajęte miejsca na podium. Do tego wyjątkowa zapobiegliwość i praca pani Sołtys Krystyny Patalas wraz z pomocą Rady Sołeckiej oraz mieszkańców. Zaczynamy od dwóch pierwszych lat kiedy to rozkręcaliśmy się na dobre. Jest rok 2011 - ruszamy a już w 2012 galopujemy.

 1. W roku 2010 przy pomocy Gminy Milicz został opracowany projekt odnowy wsi – sołtysem była p. Dorota Stall.
 2. Na początku 2011 powstawał ze środków gminnych plac zabaw a mieszkańcy mieli ten plac ogrodzić. Od tego okresu rozpoczyna się zwiększona aktywność mieszkańców wynikająca z większej wiedzy na temat dostępnych środków zewnętrznych przeznaczonych na finansowanie potrzeb społeczności wiejskiej.
 3. Na spotkaniach w III i IV. 2011 r. mieszkańcy wsi Ruda Milicka wyrażali w sposób zdecydowany potrzebę podjęcia działań aktywizujących, integracyjnych, informujących, promocyjnych i edukacyjnych na swoim terenie z koniecznością pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych
 4. Wybrano na sołtysa p. Krystynę Patalas w dniu 12 kwietnia 2011 r.
 5. W lipcu 2011 warsztaty jeszcze pod wiatą edukacyjną
 6. 27 sierpnia 2011 r zaczęliśmy plantować teren pod plac sportowo – rekreacyjny.
 7. We wrześniu 2011 ogrodzono plac zabaw
 8. W październiku 2011 osadzono bramki - powstało boisko do piłki nożnej.
 9. W październiku 2011 r powstawała ścieżka rowerowa przez Rudę Milicką
 10. Październik 2011 powstało boisko do piłki plażowej
 11. Październik 2011 – sadzenie roślin w ramach programu „Ruda Milicka – Ptasi Raj”, które mogły w sposób naturalny być wkomponowane w otoczenie a przede wszystkim służyć ptakom, owadom, nietoperzom, płazom itp.
 12. Pod koniec stycznia 2012 roku złożyliśmy wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Był to wniosek o dofinansowanie boiska wielofunkcyjnego.
 13. 17 kwietnia 2012 r. Mamy już pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko do piłki plażowej a teraz pora na wielofunkcyjny plac – przede wszystkim spełniający warunki boiska do kosza, ale też ze względu na utwardzone podłoże będzie to plac do jazdy na deskorolkach, wrotkach i plac do tańca. Dostaliśmy dofinansowanie do boiska wielofunkcyjnego w kwocie 15 725,00 zł!!.
 1. 21 kwietnia 2012 r. Mieszkańcy Rudy Milickiej zbierają owoce swojej pracowitości w 2011 roku. Przygotowywaliśmy się od pewnego czasu do uroczystego podsumowania II Konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo Doliny Baryczy. Pierwszy raz uczestniczyliśmy w tym konkursie i po jego zakończeniu nie tylko osiągnęliśmy efekty w postaci dwóch boisk, profesjonalnego placu zabaw dla dzieci, czy blisko pół tysiąca krzewów posadzonych w naszej wsi, ale również naszej wiedzy na temat ptaków i stopniowego tworzenia wizerunku ptasiej wioski jak i niebywałej integracji mieszkańców.
 2. 21 kwietnia 2012 r na gali w Potaszni otrzymaliśmy drugie miejsce w konkursie na najaktywniejszą wieś. Wystawialiśmy na gali stoisko podkreślające charakter naszej wsi.
 3. Na realizację wielofunkcyjnego boiska przeznaczyliśmy środki z uzyskanej przez nas drugiej lokaty w konkursie na najaktywniejszą wieś i trzeciej lokaty za najładniejszą wieś w Dolinie Baryczy.
 4. Maj 2012– zasypywanie rowu w Rudzie Milickiej
 5. W 2012 r zaczęliśmy przyjmować grupy z całej Polski pokazując efekty naszej pracy na placu sportowo – rekreacyjnym
 6. Maj 2012 – zasypywanie rowu „26 maja od rana w Rudzie Milickiej ruch jak przy budowie A2.
 7. Burmistrz Gminy Milicz 25 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisał umowę na dofinansowanie operacji „Odpoczynku chwil kilka w ptasim raju wróbla Ćwirka", czyli budowa dwóch wiat turystycznych w miejscowości Ruda Milicka.
 8. W czerwcu 2012 dzieci z RM dzięki sponsorom  pojechały na wycieczkę do ZOO
 9. W czerwcu 2012 Ruda Milicka - do wielu w naszej wsi mostów, mostków, kładek, przepustów - dodała jeszcze jeden mostek „Zielony”
 10. Ostatnie zadanie przy boisku wielofunkcyjnym (czerwiec) – trzeba było naciągnąć siatkę zabezpieczając boisko od strony rowu i sąsiadującego domu.
 11. Czerwiec 2012: zamykamy zgodnie z harmonogramem trzy zadania: program Ptasi Raj, Boisko wielofunkcyjne i Plac zabaw dla dzieci. Umówiliśmy się na 30 czerwca – była to pierwsza nasza wspólna zabawa.

28 października 2016


Pogoda powiedziała: SPRAWDZAM

Na trzydziestu sześciu kołach niskopodwoziówki

Tramwaj do przystanku kultura

Kultura w tramwaju

Co z naszą biblioteką plenerową?

Jeszcze raz o placu rekreacyjno – sportowym w Rudzie Milickiej

Historii placu sportowo – rekreacyjnego ciąg dalszy. Rok 2013

Historia placu sportowo – rekreacyjnego w Rudzie Milickiej Cz. 2.

Historia placu sportowo – rekreacyjnego w Rudzie Milickiej

Ptaki towarzyszą nam cały rok.

Zapraszamy na pierwszy spacer po Rudzie Milickiej.

Ruda Milicka – tematyczna wieś ptasia w Dolinie Baryczy.