Ptaki towarzyszą nam cały rok.


Ptasia wioska


Ruda Milicka od kilku lat buduje charakter wsi związanej z otoczeniem.

Największy kompleks stawów w Europie przyciąga ptaki a Ruda Milicka leży u wejścia do rezerwatu „Kompleks Stawno”. Stawy otaczają naszą wieś z trzech stron a od strony południowej są lasy. Stąd różnorodność ptaków, zarówno wodnych jak i tych, których środowiskiem są lasy i łąki, groble ze starymi dębami. Pięć lat temu zdecydowaliśmy, że właśnie ptaki będą naszym głównym atutem w określaniu charakteru wsi. Wioska ptasia - nasza miejscowość jest nastawiona przede wszystkim na eksponowanie walorów przyrody – witacze z św. Franciszkiem (symbolem ekologii) w otoczeniu ptaków, tabliczki z ptakami na każdym domu, plac rekreacyjno – sportowy „Pod siwą pliszką”, dokarmiamy ptaki zimą – prawie w każdym ogrodzie karmiki dla ptaków, przez te lata mamy zdecydowanie większą wiedzę na temat ptaków ale oczywiście jeszcze wiele do odkrycia przed nami. Nie ma u nas gospodarstw rolnych i chcemy by z naszych walorów przyrodniczych, część mieszkańców mogła kiedyś uczynić źródło utrzymania. Już teraz charakter wsi przyciąga turystów.

25 października 2016


Pogoda powiedziała: SPRAWDZAM

Na trzydziestu sześciu kołach niskopodwoziówki

Tramwaj do przystanku kultura

Kultura w tramwaju

Co z naszą biblioteką plenerową?

Jeszcze raz o placu rekreacyjno – sportowym w Rudzie Milickiej

Historii placu sportowo – rekreacyjnego ciąg dalszy. Rok 2013

Historia placu sportowo – rekreacyjnego w Rudzie Milickiej Cz. 2.

Historia placu sportowo – rekreacyjnego w Rudzie Milickiej

Ptaki towarzyszą nam cały rok.

Zapraszamy na pierwszy spacer po Rudzie Milickiej.

Ruda Milicka – tematyczna wieś ptasia w Dolinie Baryczy.