Winien i Ma


w bilansie Rudy Milickiej


Budowa wiaty to jedna z większych inwestycji w Rudzie Milickiej. Warto popatrzeć na bilans związany z naszą zakończoną inwestycją i innymi wydatkami.

O przeznaczeniu najbardziej możliwego do przewidzenia składnika naszych finansów – czyli funduszu sołeckiego – decydują mieszkańcy na corocznych zebraniach (jedno jesienią i jedno wiosną). Zwracajcie Państwo uwagę na ogłoszenia o zebraniach wiszące na naszych dwóch tablicach. My sami decydujemy o tym na co zostaną wydane pieniądze i w jakiej wysokości. O ile spotkania na festynach cieszą się szczęśliwie sporym zainteresowaniem, o tyle zebranie o przeznaczeniu funduszy nie przyciąga zbyt dużej frekwencji, ostatnie zebranie musieliśmy rozpocząć w drugim terminie bo było nas tylko 27 osób. Oprócz funduszu sołeckiego (ok 10 tys. zł rocznie) dysponujemy środkami ze Stowarzyszenia Ptasia Kraina. O pieniądze Stowarzyszenie stara się w ramach programów – mogą to być środki unijne będące w dyspozycji różnych organizacji, nagrody w konkursach w których uczestniczyliśmy, a najczęściej teraz Stowarzyszenie składa wnioski w konkursach z Inicjatywy Lokalnej organizowanych przez Gminę Milicz, reprezentując grupę inicjatywną mieszkańców oraz pozyskuje tzw. dotacje celowe od różnych darczyńców. Również Stowarzyszenie na zebraniach pyta na co środki przeznaczyć, a następnie pokazuje jak je wykorzystało i dlatego zawsze zapraszani są wszyscy członkowie Stowarzyszenia i sympatycy. Oczywiście przekonujemy również sponsorów, że otwarta kiesa dla Rudy Milickiej nie jest zmarnowanym groszem – na koniec pokazujemy jak spożytkowaliśmy hojność darczyńców. Pozyskujemy również niewielkie kwoty – wpłacane na rzecz Stowarzyszenia od grup odwiedzających naszą wieś- za przygotowanie im miejsca na wspólne spotkania na naszym placu sportowo – rekreacyjnym (drewno, koszenie, oświetlenie, porządkowanie itp.).

Ponieważ świetlico – wiata POD SZARĄ PLISZKĄ była największym przedsięwzięciem zarówno finansowym jak i organizacyjnym, angażującym nie tylko firmy ale wielu sponsorów zewnętrznych i naszych mieszkańców (zobacz też: http://www.rudamilickabarycz.pl/kategoria.php?artykul=29&kat=2) to pokrótce na tym przykładzie pokazujemy źródła środków i ich przeznaczenie – ci, którzy chodzą na zebrania, mają możliwość zapoznania się ze sprawozdaniami i dlatego jeszcze raz przekonujemy wszystkich mieszkańców, że warto uczestniczyć w takich spotkaniach.

Źródła finansowania budowy sołeckiej wiaty rekreacyjnej POD SZARĄ PLISZKĄ

Wysokość wydatków na budowę (do czasu odbioru) wyniosła 68 793,01 zł

Na tą kwotę składały się:

  1. Pozyskane środki finansowe w konkursie z Inicjatywy Lokalnej organizowanym przez Gminę Milicz w tym:
I etap :            15 000,00zł

II etap:            11 000,00zł

Łączne dofinansowanie pozyskane z Gminy Milicz: 26 000,00 zł

  1. Fundusz sołecki – kwota bazowa za rok 2015 i 2016: łącznie: 20 243,00 zł
  2. Środki finansowe własne: 22550,01 zł w tym ze Stowarzyszenia Ptasia Kraina 20 550,01 zł
  3. Wartość pracy społecznej wykonanej przez mieszkańców sołectwa Ruda Milicka 5 080 zł.
Prace społeczne musimy wycenić bo inaczej nie otrzymamy dofinansowania.

Pamiętajmy, że to co widzimy w postaci wiaty jest tylko zewnętrznym jej obrazem – nie widzimy instalacji kanalizacyjnych, przyłączy, instalacji elektrycznej, projektów małej architektury itp. Możemy śmiało powiedzieć, że wartość naszych prac była rzeczywiście większa niż wykazana w sprawozdaniu jednak jej rzeczywista wartość nie zwiększy dofinansowania, dlatego dla nas największą wartością było to, że mieszkańcom „chciało się chcieć”.

 

5 października 2016


Od zebrania do festynu w Rudzie Milickiej

Strategia rozwoju Rudy Milickiej

Pieniądze w pyle Rudy Milickiej.

Zimno, ale jednak wiosna

Najlepsze życzenia Świąteczno – Wiosenne

Ruda Milicka wybrała sołtysa

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Rudy Milickiej

Życzliwości i wzajemnej sympatii

Mikołaj w Rudzie Milickiej

Wyborczy make-up

Otwieramy bibliotekę w Rudzie Milickiej

Szczyt absurdu

Instytucja najwyższego zaufania

Wielkie mycie

Tramwaj na peronie

Konopnicka się myliła

Wielka Sobota w Rudzie Milickiej

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Wizja dla biblioteki w tramwaju

Osobowość roku 2017

Kiedy rozum śpi

Cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia

Przez las echo niosło dźwięk dzwonków

Strzały nad stawami kompleksu Stawno

Ksawery w Rudzie Milickiej

Sołtys Rudy Milickiej dziękuje

Zebranie w Rudzie Milickiej

Co nowego na placu „Pod siwą pliszką”

VI Rajd Druha Bolka w Rudzie Milickiej

Wielka Sobota 2017

Zebranie mieszkańców w Rudzie Milickiej

Od domu do domu

Powitaliśmy 2017 rok

Życzenia świąteczne i noworoczne

3 grudnia w Rudzie Milickiej

Znowu przybyło nam drzew w Rudzie

„Mój region mój dom”

Winien i Ma

Nareszcie mamy swoją wiato-świetlicę!

„Odlotowy” festyn

Wrześniowe zebranie w Rudzie Milickiej

Nasza wiata z kominkiem zakończona

Zebranie wiejskie

Drugi etap budowy wiaty

Mieszkańcom Rudy Milickiej składamy najlepsze życzenia

Refleksje przed i po Wigilii

Projekty realizowane w Rudzie Milickiej w 2015r.

Światełka pod wiatami wieczorem w niedzielę zabłysły w Rudzie Milickiej

Drugie życie dzieła Pana Leona – nasz upór pozwolił odtworzyć dwa domki.

Powstanie Stowarzyszenia Ptasia Kraina w Rudzie Milickiej rok 2012

Nowa strona Rudy Milickiej - http://www.rudamilickabarycz.pl/