Zebranie wiejskie


Mieszkańcy zdecydowali o głównych kierunkach rozwoju Rudy Milickiej w 2016 r


Zebranie wiejskie w Stacji Ornitologicznej

Zebranie odbyło się 11 lutego i w tym samym dniu zebranie Stowarzyszenia Ptasia Kraina. Stowarzyszenie pozyskuje środki w ramach ogłaszanych programów z przeznaczeniem na rozwój wsi.

Przewodnicząca zebrania – sołtys Krystyna Patalas powitała uczestników, stwierdziła, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał i przeczytała porządek zebrania. Między innymi mieszkańcy obradowali nad:

  • sprawozdaniem za 2015 r.
  • projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2016 r., nad którym dyskutowali i głosowali o jego przyjęciu;
  • zgłaszali wolne wnioski.
Skrócony opis dyskusji.

Po dokładnym omówieniu realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych środków pozyskanych od sponsorów przez Stowarzyszeni Ptasia Kraina uczestnicy stwierdzili, iż w kolejnym roku pozyskiwane środki powinny być przeznaczone przede wszystkim na dokończenie wiaty rekreacyjnej, której pierwszy etap budowy został zakończony w 2015r. Uczestnicy akceptowali plan zadań rzeczowo – wartościowych związanych z kolejnym etapem budowy wiaty opisany w załączniku.

Pozostałe wydatki z przeznaczeniem na inne cele niż zakończenie budowy wiaty rekreacyjnej zostały ujęte w omówionym planie finansowo-rzeczowym

Plan przyjęto głosowaniem

Dodatkowe propozycje mieszkańców:

Mieszkańcy opowiadają się za tradycyjnym zakończenie wakacji tak jak w poprzednich latach, natomiast uważają, że festyn organizowany z okazji odlotów ptaków i święta św. Franciszka jest zbyt późno organizowany i należy go zastąpić festynem rodzinnym pod koniec sierpnia, natomiast święto patrona wsi, zorganizować w innej formie w połowie września.

Kolejny raz mieszkańcy podkreślają konieczność zamontowania oświetlenia na drodze w kierunku Stawna ponieważ dojście do domów w Rudzie Milickiej położonych przy tej drodze jest bardzo utrudnione.

Zgłoszono problem wadliwie zamontowanych przepompowni ścieków w dwóch miejscach (w okolicy starego młyna – przy placu rekreacyjnym) a przede wszystkim za mostem przy posesji pp Stanisławskich. Obie przepompownie bardzo zatruwają powietrze. Szczególnie w otulinie rezerwatu przyjęcie takiej technologii nie powinno mieć miejsca – szamba, które były montowane przy domach nigdy nie zatruwały powietrza aż tak bardzo. Mieszkańcy proszą o zwrócenie uwagi na ten problem przedsiębiorstwu, które prowadziło inwestycję ponieważ w lecie przy wysokich temperaturach problem może być bardzo dokuczliwy.

8 kwietnia 2016


Od zebrania do festynu w Rudzie Milickiej

Strategia rozwoju Rudy Milickiej

Pieniądze w pyle Rudy Milickiej.

Zimno, ale jednak wiosna

Najlepsze życzenia Świąteczno – Wiosenne

Ruda Milicka wybrała sołtysa

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Rudy Milickiej

Życzliwości i wzajemnej sympatii

Mikołaj w Rudzie Milickiej

Wyborczy make-up

Otwieramy bibliotekę w Rudzie Milickiej

Szczyt absurdu

Instytucja najwyższego zaufania

Wielkie mycie

Tramwaj na peronie

Konopnicka się myliła

Wielka Sobota w Rudzie Milickiej

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Wizja dla biblioteki w tramwaju

Osobowość roku 2017

Kiedy rozum śpi

Cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia

Przez las echo niosło dźwięk dzwonków

Strzały nad stawami kompleksu Stawno

Ksawery w Rudzie Milickiej

Sołtys Rudy Milickiej dziękuje

Zebranie w Rudzie Milickiej

Co nowego na placu „Pod siwą pliszką”

VI Rajd Druha Bolka w Rudzie Milickiej

Wielka Sobota 2017

Zebranie mieszkańców w Rudzie Milickiej

Od domu do domu

Powitaliśmy 2017 rok

Życzenia świąteczne i noworoczne

3 grudnia w Rudzie Milickiej

Znowu przybyło nam drzew w Rudzie

„Mój region mój dom”

Winien i Ma

Nareszcie mamy swoją wiato-świetlicę!

„Odlotowy” festyn

Wrześniowe zebranie w Rudzie Milickiej

Nasza wiata z kominkiem zakończona

Zebranie wiejskie

Drugi etap budowy wiaty

Mieszkańcom Rudy Milickiej składamy najlepsze życzenia

Refleksje przed i po Wigilii

Projekty realizowane w Rudzie Milickiej w 2015r.

Światełka pod wiatami wieczorem w niedzielę zabłysły w Rudzie Milickiej

Drugie życie dzieła Pana Leona – nasz upór pozwolił odtworzyć dwa domki.

Powstanie Stowarzyszenia Ptasia Kraina w Rudzie Milickiej rok 2012

Nowa strona Rudy Milickiej - http://www.rudamilickabarycz.pl/