Projekty realizowane w Rudzie Milickiej w 2015r.


Pieniądze z różnych programów i nagród odmieniły naszą wieś.


Pierwszy etap budowy nowej wiaty
 

Ruda Milicka od 2010 roku w każdym roku realizuje kilka projektów pozyskując na nie zewnętrze środki finansowe.

Do tej pory zrealizowaliśmy kilkadziesiąt różnych projektów. Nie tylko środki finansowe pozwalają na odmianę naszej wsi, gdyby nie praca mieszkańców nie dostalibyśmy żadnego dofinansowania. Dzięki pracy i pieniądzom wieś przez pięć lat zmieniła się nie do poznania. W pierwszych latach właściwie głównie pracowaliśmy, dopiero od dwóch lat również możemy w pełni korzystać z tego co z takim trudem powstało. Przede wszystkim zbudowaliśmy plac sportowo – rekreacyjny czyli centrum naszej wsi. Powstały trzy boiska, wiaty (przez nas wyposażone), mostki łączące dwie części placu, placyki rekreacyjne, stoły do gier, stół do ping-ponga, plac zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne. Posadziliśmy przeszło tysiąc krzewów i drzew, nadaliśmy wsi tematyczny charakter przez oznaczenie domów emblematami ptaków i postawienie dwóch wspaniałych witaczy. Wszystko na bieżąco opisywaliśmy na witrynie www.aktywni.barycz.pl. Ale też do wszystkiego będziemy nawiązywać na naszej nowej stronie.

W tym roku też zrealizowaliśmy kilka programów, na które otrzymaliśmy środki zewnętrzne i dołożyliśmy sporo własnej pracy. Środki pozyskiwało przede wszystkim Stowarzyszenie Ptasia Kraina (zobacz też http://www.rudamilickabarycz.pl/kategoria.php?artykul=9&kat=2)

I.  PROJEKTY STOWARZYSZENIA PTASIA KRAINA w 2015r. : 1.PROMOCYJNE PUDEŁKA dofinansowanie Gminy Milicz: 800 zł; finansowy wkład własny: 600 zł; wkład osobowy (wolontariat): 712 zł. Całkowita wartość projektu: 2 112 zł;  2. RENOWACJA DOMKÓW PANA LEONA dofinansowanie Gminy Milicz: 500 zł; finansowy wkład własny: 106 zł; wkład osobowy i rzeczowy: 726 zł; całkowita  wartość projektu: 1 333 zł. 3. WAKACJE POD WIATAMI 2015 dofinansowanie  Gminy Milicz: 800 zł; wkład własny: 808 zł; wkład osobowy 2045 zł; całkowita  wartość projektu: 3 653 zł. 4. ZDROWSZA SIŁOWNIA I SPACERY NIŻ SERIALE - Projekt był skierowany dla grupy wiekowej 50+; dofinansowanie Gminy Milicz:700 zł; wkład własny 190 zł; wkład osobowy 371 zł; całkowita wartość projektu 1 261 zł.

II. PROJEKT REALIZOWANY Z INICJATYWY LOKALNEJ: PIERWSZY ETAP BUDOWY DUŻEJ WIATY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I GRILLEM - Projekt realizowany w partnerstwie przy wykorzystaniu środków finansowych grupy inicjatywnej w kwocie 2000 zł, funduszu sołeckiego 7140 zł środków finansowych Stowarzyszenia Ptasia Kraina 14 973.41 zł. Łącznie kwota środków własnych na realizację projektu: 24 113.41 zł dofinansowanie Gminy Milicz: 15 000.00 Projekt jest jeszcze w trakcie realizacji. Złożyliśmy również projekt kontynuacji budowy wiaty (II-gi etap jej budowy) do konkursu z Inicjatywy Lokalnej na 2016r-czekamy na wyniki konkursu.

           III. PROJEKT ZREALIZOWANY PRZY UDZIALE SPONSORÓW I PRACY WŁASNEJ MIESZKAŃCÓW. 

BIBLIOTEKA PLENEROWA Projekt Biblioteki Plenerowej nie uzyskał akceptacji komisji konkursowej w konkursie Gminy Milicz w 2014r. Pisaliśmy o tym w artykule „Książki nie trafią pod strzechy” na http://www.aktywni.barycz.pl/parish/article/2988. Za sprawą sponsora i własnej pracy książki w tym roku trafiły pod strzechy a właściwie pod niebo nad Rudą. Na realizację projektu pozyskaliśmy środki od sponsora w kwocie 1200 zł., oraz książki do wyposażenia biblioteki. W przygotowanie tego projektu uczestniczyli młodzi mieszkańcy Rudy Milickiej.

Łącznie w 2015 r. na realizację projektów pozyskaliśmy 17800 zł, przy zaangażowaniu własnych środków finansowych w kwocie 27 017,41 zł

W 2015 pan Tomasz Pilipa uczył grać dzieci w szachy, zorganizowany był również festyn z okazji odlotu ptaków a ponadto braliśmy udział w dożynkach powiatowych prezentując wystawę rękodzieła mieszkańców, podkreślającego tematyczny charakter wsi, współpracowaliśmy nadal z Duchowem.

9 grudnia 2015


Od zebrania do festynu w Rudzie Milickiej

Strategia rozwoju Rudy Milickiej

Pieniądze w pyle Rudy Milickiej.

Zimno, ale jednak wiosna

Najlepsze życzenia Świąteczno – Wiosenne

Ruda Milicka wybrała sołtysa

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Rudy Milickiej

Życzliwości i wzajemnej sympatii

Mikołaj w Rudzie Milickiej

Wyborczy make-up

Otwieramy bibliotekę w Rudzie Milickiej

Szczyt absurdu

Instytucja najwyższego zaufania

Wielkie mycie

Tramwaj na peronie

Konopnicka się myliła

Wielka Sobota w Rudzie Milickiej

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Wizja dla biblioteki w tramwaju

Osobowość roku 2017

Kiedy rozum śpi

Cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia

Przez las echo niosło dźwięk dzwonków

Strzały nad stawami kompleksu Stawno

Ksawery w Rudzie Milickiej

Sołtys Rudy Milickiej dziękuje

Zebranie w Rudzie Milickiej

Co nowego na placu „Pod siwą pliszką”

VI Rajd Druha Bolka w Rudzie Milickiej

Wielka Sobota 2017

Zebranie mieszkańców w Rudzie Milickiej

Od domu do domu

Powitaliśmy 2017 rok

Życzenia świąteczne i noworoczne

3 grudnia w Rudzie Milickiej

Znowu przybyło nam drzew w Rudzie

„Mój region mój dom”

Winien i Ma

Nareszcie mamy swoją wiato-świetlicę!

„Odlotowy” festyn

Wrześniowe zebranie w Rudzie Milickiej

Nasza wiata z kominkiem zakończona

Zebranie wiejskie

Drugi etap budowy wiaty

Mieszkańcom Rudy Milickiej składamy najlepsze życzenia

Refleksje przed i po Wigilii

Projekty realizowane w Rudzie Milickiej w 2015r.

Światełka pod wiatami wieczorem w niedzielę zabłysły w Rudzie Milickiej

Drugie życie dzieła Pana Leona – nasz upór pozwolił odtworzyć dwa domki.

Powstanie Stowarzyszenia Ptasia Kraina w Rudzie Milickiej rok 2012

Nowa strona Rudy Milickiej - http://www.rudamilickabarycz.pl/