Zebranie mieszkańców sołectwa Ruda Milicka


P r o t o k ó ł

 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ruda Milicka

 

odbytego w dniu 13 lutego 2020 r.


Zebranie z 13 lutego 2020 w Stacji Ornitologicznej

2. W zebraniu uczestniczyli  mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności-19 osób.

3. Na protokolanta wybrano:  Renatę Gryglaszewską

4. Zebraniu przewodniczyła sołtys Krystyna Patalas

5. Porządek zebrania:

- powitanie uczestników

- wybór protokolanta

- stwierdzenie ważności zebrania

- przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców:

a) Sprawozdanie z realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2019 r. Dyskusja i głosowanie.

b) Uchwalenie zmian w funduszu sołeckim na 2020 r. Dyskusja i głosowanie.

c) Przyjęcie planu rzeczowo- finansowego na 2020 r. w głosowaniu jawnym.

d) Przedstawienie „Sołeckiej strategii rozwoju‘’- opracowanej przez grupę inicjatywną sołectwa, pod kierunkiem moderatora w  2019 r. Podjęcie uchwały o jej realizacji.

e) Ekologiczne ogrzewanie domów – sposoby i możliwości finansowego wsparcia ich instalacji.

f) Sprawy różne. Wolne wnioski.

g) Przekazanie mieszkańcom decyzji podatkowych na 2020 r.

h) Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad. a) Sołtys przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań w 2019 r., zawartych w załączniku do uchwały nr 1/2020.

Sprawozdanie zostało przyjęte tą uchwałą jednogłośnie.

Ad. b) Pani sołtys przypomniała zadania jakie zgłaszaliśmy do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r., na zebraniu sołeckim 19.09.2019 r. Po dyskusji , mieszkańcy postanowili  przyjąć plan rzeczowo-finansowy, po dokonaniu w nim zmian przedsięwzięć, spowodowanych nieoczekiwanym brakiem zwiększenia funduszu sołeckiego o 15%.

Rezygnujemy z powierzenia konserwacji drewnianych elementów wyposażenia sołeckiego placu, zewnętrznej firmie – będziemy to robić samodzielnie – i wnosimy o przeznaczenie środków zaplanowane na ten cel w kwocie 2500 zł. na organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę przedsięwzięć w funduszu sołeckim 2020 r.

Ad. c) Plan rzeczowo -finansowy, po dokonanych zmianach, przyjęto jednogłośne.

Zgodnie z tą uchwałą przeznaczamy środki z funduszu sołeckiego w 2020 r. na:

- Wykonanie oświetlenia solarnego części sołeckiego placu rekreacyjnego: 11000 zł.

- Zakup niezbędnego wyposażenia wiaty- świetlicy: elektrycznego piecyka grzewczego i płyty grzewczej, odkurzacza, czajnika, sztućców i rolet przeciwsłonecznych: 2500 zł.

- zakup paliwa, oleju napędowego, elementów wymiennych traktorka-kosiarki, narzędzi i innych środków do utrzymania, pielęgnacji i konserwacji sołeckiego terenu wraz z jego obiektami:1240 zł.

- organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych: 2500 zł.

Łącznie daje to kwotę 17240 zł..

Ad. d) Pani sołtys przedstawiła informację z prac nad „Strategią rozwoju Rudy Milickiej”. Nad Strategią pracował zespół mieszkańców w 2019 r. Dokładna relacja z ustaleń tego zespołu została zamieszczona na stronie Rudy Milickiej pod adresem: http://www.rudamilickabarycz.pl/kategoria.php?artykul=101&kat=2. Zgodnie z tą strategią będziemy realizowali przyjęte tam zadania pod warunkiem, że instytucje, od których zależy część zadań zechcą z nami współpracować tak jak przyjęto w Strategii.

Mieszkańcy, jednogłośnie, przyjęli uchwałę o realizacji tej Strategii.

Ad. e) Zebrani poinformowani zostali o możliwościach dotyczących ekologicznych wariantów ogrzewania (piece na pelty, fotowoltaika, pompy ciepła) i możliwościach aktualnego wsparcia finansowego do ekologicznych zmian ogrzewania. O zasadach zastosowania i efektach fotowoltaiki poinformował nas p. Henryk Lech – mieszkaniec naszej wsi, który już od dwóch lat produkuje własny prąd do ogrzewania domu.

Ad. f) Ustalono wykonanie prac związanych z utwardzeniem podłogi w gospodarczym blaszaku.

Mieszkańcy wyrażali swoje oburzenie ciągłym brakiem środków finansowych w kolejnym budżecie Gminy, na brakujące oświetlenie sołectwa i remont dróg.

Po tym sołtys przekazała zebranym nowe decyzje podatkowe.

Na tym zebranie zakończono.

            R. Gryglaszewska                                                      K. Patalas

11 kwietnia 2020


Dostaliśmy prezent dla naszej biblioteki „Pod Dziwnym ptakiem”

Dlaczego trudno polubić turystów?

Piękno i spokój Rudy Milickiej

Święto przynoszące wspólną radość

Życzenia świąteczno - noworoczne

6 grudnia 2020 r. - Przyjedzie czy nie??

Wybieramy sołtysa roku 2020

Popularny challenge dotarł do Rudy Milickiej

Bezwład administracyjny

Jesteśmy gościnni ale też już zmęczeni.

Spokojnych Świąt Wielkanocnych

Zebranie mieszkańców sołectwa Ruda Milicka

Spokojnych Świąt

Mikołaj jak zwykle w Rudzie Milickiej

Od zebrania do festynu w Rudzie Milickiej

Strategia rozwoju Rudy Milickiej

Pieniądze w pyle Rudy Milickiej.

Zimno, ale jednak wiosna

Najlepsze życzenia Świąteczno – Wiosenne

Ruda Milicka wybrała sołtysa

Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Rudy Milickiej

Życzliwości i wzajemnej sympatii

Mikołaj w Rudzie Milickiej

Wyborczy make-up

Otwieramy bibliotekę w Rudzie Milickiej

Szczyt absurdu

Instytucja najwyższego zaufania

Wielkie mycie

Tramwaj na peronie

Konopnicka się myliła

Wielka Sobota w Rudzie Milickiej

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Wizja dla biblioteki w tramwaju

Osobowość roku 2017

Kiedy rozum śpi

Cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia

Przez las echo niosło dźwięk dzwonków

Strzały nad stawami kompleksu Stawno

Ksawery w Rudzie Milickiej

Sołtys Rudy Milickiej dziękuje

Zebranie w Rudzie Milickiej

Co nowego na placu „Pod siwą pliszką”

VI Rajd Druha Bolka w Rudzie Milickiej

Wielka Sobota 2017

Zebranie mieszkańców w Rudzie Milickiej

Od domu do domu

Powitaliśmy 2017 rok

Życzenia świąteczne i noworoczne

3 grudnia w Rudzie Milickiej

Znowu przybyło nam drzew w Rudzie

„Mój region mój dom”

Winien i Ma

Nareszcie mamy swoją wiato-świetlicę!

„Odlotowy” festyn

Wrześniowe zebranie w Rudzie Milickiej

Nasza wiata z kominkiem zakończona

Zebranie wiejskie

Drugi etap budowy wiaty

Mieszkańcom Rudy Milickiej składamy najlepsze życzenia

Refleksje przed i po Wigilii

Projekty realizowane w Rudzie Milickiej w 2015r.

Światełka pod wiatami wieczorem w niedzielę zabłysły w Rudzie Milickiej

Drugie życie dzieła Pana Leona – nasz upór pozwolił odtworzyć dwa domki.

Powstanie Stowarzyszenia Ptasia Kraina w Rudzie Milickiej rok 2012

Nowa strona Rudy Milickiej - http://www.rudamilickabarycz.pl/